ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları | ÇEKÜL

ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları

07.02.2013

2012 yılında küçük-büyük ölçekli toplam 47 yerleşim birimindeki kültürel ve doğal, koruma-yaşatma çalışmaları, iki yıldır devam eden ÇEKÜL Çarşamba Kent Toplantıları’nda gündeme geldi. Bir yılda 28 Çarşamba toplantısı yapıldı; Vali, belediye başkanı, kaymakam, bürokrat, STK ve konuyla ilgili farklı kesimlerden oluşan toplam 120 konuk misafir edildi. ÇEKÜL Evi’ne konuk olarak gelen kent temsilcilerinin dışında, 178 yerleşimin projesi, ÇEKÜL’ün gönüllü uzmanları tarafından incelendi ve cevaplandı.

ADANA

4 Temmuz’da ÇEKÜL gündeminde Adana vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Aldırmaz, KUBEB’ten Emine Temuçin ve Nuriye Katırcıbaşı’nın konuk olduğu toplantıda Adana’da sürdürülen çalışmalar için oldukça verimli sonuçlar elde edildi. Arkeolojik kazısı yapılacak Tepebağ Höyüğü’nün önemi ve kazı süreci, Yağ Camisi çevresi temizlik çalışmaları, kent meydanlarının oluşturulması, müzelerin yaşatılması, saat kulesi ve çarşı çevresinin sağlıklaştırılması, ana caddede kullanılacak kent mobilyaları konuları ile ilgili kararlar alındı.

AYANCIK

Sinop Ayancık’taki koruma çalışmaları 7 Mart toplantısının gündemindeydi. Ayancık Kaymakamı Suat yıldız tarafından yapılan sunumda Bakırlı-Zaviye Köyü üzerinde yoğunlaşan koruma çalışmaları anlatıldı. Örnek bir köy modeli olması için çalışılan bölgede, köy meydanının düzenlenmesi, konakların restorasyonu, aydınlatma çalışmaları ile ilgili değerlendirme ve öneriler yapıldı. Daha sonraki dönemde ÇEKÜL uzmana grubunun köye yaptığı teknik gezi ile öneriler geliştirildi.

AYVALIK

2012 yılı Ocak ve Kasım aylarında yapılan Ayvalık toplantılarına; Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen ve ekibi katıldı. Türkiye çapındaki en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olan Kırlangıç Projesi, yeldeğirmenleri ile ilgili çevre düzenleme ve tasarım projesi gibi Ayvalık’ta bir kültür yolu bütünü içinde yer alan projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

BARTIN

Şubat ayının son Çarşamba toplantısının konukları Bartın’dı. Nisan ayı Bartın ÇEKÜL Çalıştayı programının şekillendirildiği toplantının konukları Ayşegül yaylı, Selma Çelikyay, Mustafa Artar ve Sevg Baş Akçay’dı. Çalıştay programının yanında, yapılması planlanan ağaçlandırma projesi, müze çalışmaları, çarşı projesi ve kültür envanteri hazırlıkları da toplantının gündem maddelerindendi.

BEYŞEHİR

14 Eylül toplantısının gündeminde Beyşehir vardı. Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük, Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşçı ve Beyşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Yılmaz’ın konuk olduğu toplantıda, ortaçağa ait birçok önemli eseri barındıran bölgedeki koruma çalışmaları ve sorunlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Çalışmaların, Beyşehir Gölü, Kubadabad, Eflatunpınar ve tarihöncesi yerleşmelerin olduğu alanlar gibi eşik noktaları üzerinden ilerlenmesi için öneriler sunuldu.

BİTLİS

18 Ocak’ta yapılan Çarşamba toplantısında Bitlis’in eski şehir dokusunu ortaya çıkaracak projeler üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildi. Kalenin algılanır hale getirilmesi, Gökmeydanı çevresinin düzenlenmesi ile ilgili öneriler sunuldu ve değerlendirme yapıldı. Çalışmalarla ilgili süreç, Bitlis Belediyesi’nden Ferhat Gök, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı’ndan Sabite Müftügil, Güner Özdemir, Nurdoğan Oto ve 8 Artı Mimarlık ekibinin katıldığı 15 Şubat ve 13 Haziran tarihlerinde yapılan toplantılar ile izlenmeye devam edildi.

ÇOBANDURAĞI

Yıl boyunca ÇEKÜL’ün gündeminde kalan konulardan biri Sivas Divriği’ye bağlı Çobandurağı Köyü’ydü. Çetin Çimen, Cengiz Çalış, Yahya Kemal Bayar ve Bedri Yalçın’ın konuk olarak bulunduğu toplantılarda, çoğu yıkılmış olan köy evlerinin kurtarılması için çeşitli projeler üretildi. ÇEKÜL uzmanlarının desteği ile evlerin envanter ve rölöve çalışmaları yapıldı. Köyün ayağa kaldırılması ile ilgili çalışmalar birçok kesimin katılımı ile sürdürülmeye devam ediyor.   

ÇORUM

16 Mayıs toplantısının konukları Çorum Valisi Nurullah Çakır, Mecitözü Kaymakamı Cüneyt Epcim, Boğazkale Kaymakamı Murtaza Dayanç, İskilip Belediye Başkanı Numan Sezer, ÇEKÜL Çorum Temsilcisi ve Çorum Müzesi Müdürü Önder İpek ve Çorum Derneği Başkanı Hüseyin Görgülü’ydü. Önceki yıl yapılan “Çorum Strateji Çalıştayı” sonrasında devam eden çalışmalarla ilgili sunum yapıldı. Mecitözü, İskilip ve Boğazkale’deki koruma çalışmaları ile ilgili bilgi verildi. Çorum’un bir bütün olarak değerlendirilmesi konusunda öneriler gündeme getirildi.

DİVRİĞİ

29 Şubat Çarşamba günü ÇEKÜL uzman grubu Divriği’yi konuşmak için bir araya geldi. Sivas Vali Yardımcısı İsmail Karadaş, Araştırmacı-Tarihçi Necdet Sakaoğlu, Prof. Dr. Mahir Tevrüz, Kültür Müdürü Kadir Pürlü ve Ahmet Yozgatlı’nın katıldığı toplantının ana konusu 16-18 Haziran UNESCO Sivas Toplantısı programıydı. Toplantının amacı, vurgulanması gereken noktalar, kazanımlar vs. gibi başlıklarla, toplantı programının oluşturulması sağlandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Belediyesi’nden birçok konuğun katıldığı 25 Nisan Çarşamba toplantısının gündeminde, Diyarbakır Kentsel Sit Alanı, alan yönetimi, surların UNESCO kültür mirası aday adayı olması ile ilgili sunum yapıldı. Tüm süreçte izlenecek yöntemle ilgili birtakım kararların alındığı toplantıda olası problemler ve çözümler üzerine öneriler de sunuldu.

ENEZ

Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır, ÇEKÜL Trakya Bölge Temsilcisi Mehmet Tan ve Mimar Sedat Kuru’nun katıldığı 22 Ağustos toplantısında Edirne Enez’de antik kent merkezinde yürütülmekte olan koruma çalışmaları anlatıldı. 4 etap halinde devam eden çalışmalar, sokak dokusu çalışmaları, meydan düzenleme, cadde düzenleme, restorasyon ve restitüsyon başlıklarıyla ÇEKÜL uzmanları ile paylaşıldıktan sonra değerlendirme ve öneriler sunuldu.   

FATSA-KABAKDAĞ

Nisan ayının sonunda yapılan Çarşamba toplantısında konuşulan konulardan biri Fatsa-Kabakdağı Köyü köy meydanının düzenlenmesiydi. Güven Özel tarafından köyü tanıtıcı sunum sonrasında ÇEKÜL uzman grubu tarafından çeşitli önerilen getirildi. Sonraki süreçte uzmanlar tarafından köy meydanı ile ilgili proje oluşturuldu.

HAVSA

Edirne Havsa 10 Ekim’de ÇEKÜL Vakfı’ndaydı. Kaymakam Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Oğuz Tekin ve ÇEKÜL Trakya Bölge Temsilcisi Mehmet tan’ın katıldığı toplantıda, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ve çevresi ile ilgili yapılması planlanan çalışmalar, arkeopark çalışmaları ve bölgedeki peyzaj çalışmaları anlatıldı. ÇEKÜL uzmanlarının öneri ve katkıları sunuldu. Daha sonra tüm çalışmalarla ilgili süreç takibe alındı.

KAYSERİ

Ağırnas başta olmak üzere Kayseri’de Sinan’ın kültür coğrafyası ile ilgili vizyon oluşturma şeklinde yapılan 25 Ocak toplantısına; Ağırnas Belediye Başkanı İsmail Mete, Erciyes Üniversitesi’nden Gonca Büyükmıhçı ve Osman Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden Serdar Altuntuğ ve Nuriye Tetik, Kayseri Koruma Kurulu’ndan Kemal Kurd, Kayseri Mimarlar Odası’ndan Hakan Miroğlu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymus katıldı.  Sinan ile ilgili yapılan çalışmalardaki amaçlar tekrar gözden geçirildi.

MALATYA

4 Nisan toplantısının gündeminde Malatya vardı. Malatya KUDEB Başkanı Levent İskenderoğlu ve HAYDer’den Hosrof Köletavitoğlu’nun bulunduğu toplantıda Malatya’da yapılan çeşitli ölçekteki koruma faaliyetleri üzerine konuşuldu. Bölgede bulunan Ortaçağ hanları, Arapgir Çobanoğlu Konağı restorasyonu, Gündüzbey caferoğlu sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve tarihi mezarlıkların korunması sunum başlıklarından birkaçıydı.

MECİTÖZÜ

Nisan ayının başında yapılan Çarşamba toplantısının konuğu Mecitözü Kaymakamı Cüneyt Epcim’di. Mecitözü Kent Müzesi çalışmaları ve Mecitözü Tarihi korumacılık Çalışmaları, toplantının iki önemli gündem maddesiydi. 

NALLIHAN

3 Ekim’de ÇEKÜL Çarşamba toplantısının konuğu Nallıhan’dı. Belediye Başkanı Ahmet Adnan Okur, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği’nden Mustafa Bektaş, CHP Nallıhan İlçe Başkanı Alpay Eser, Belediye Meclis Üyesi Burhan Varol ve Belediye turizm Basın Sorumlusu Kadriye Sezer’in katıldığı toplantıda; bölgenin koruma faaliyetleri, İpekyolu açısından önemi, müze çalışmaları, mağaracılık çalışmaları, köy turizmi çalışmaları, el sanatlarına yönelik çalışmalar ve yapılması planlanan yayınlar anlatıldı.

NİKSAR

ÇEKÜL’ün her zaman gündeminde yer alan kentlerden biri olan Niksar, 18 Mart ve 10 Ekim tarihlerinde Çarşamba toplantılarının konuğuydu. Belediye Başkanı Duran Yadigar ve ÇEKÜL temsilcisi Hüseyin Şahin’in katıldığı toplantılarda, yoğun bir şekilde sürdürülen restorasyon çalışmaları, jeopark çalışmaları, çarşı iyileştirme, sokak iyileştirme ve müze çalışmaları başta olmak üzere birçok pro üzerine konuşuldu.

ORMANA

Koruma çalışmalarının büyük bir hızla başladığı Ormana, 7 Mart’ta ÇEKÜL gündemindeydi. Belediye Başkanı Ayhan Keskin ve Abdullah Özgüven Vakfı’ndan Tolga Özgüven’in katıldığı toplantıda Ormana’nın TKB üyeliği süreci, Ormana tanıtım çalışmaları ve yapılması planlanan koruma ve restorasyon çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Daha sonraki Ormana toplantıları ile de tüm süreç ÇEKÜL tarafından takip edildi.

SAMANDAĞI

19 Eylül’de Çarşamba toplantısının gündem maddelerinin başında Hatay Samandağı vardı. Samandağı Kaymakamı Süleyman Özçakı’nın yaptığı sunumda Defne Yolu ile ilgili yapılması planlanan çalışmalar başta olmak üzere; çevre düzenleme, köy evleri ile ilgili çalışmalar, cephe düzenleme çalışmaları ve kent mobilyaları ile ilgili çalışmalar paylaşıldı.

SİDE

Side Belediye Başkanı Kadir Uçar ve ÇEKÜL Side Temsilcisi Savaş Güvezne’nin katıldığı 1 Şubat Çarşamba toplantısında Side’de yapılması düşünülen kent müzesi ile ilgili hazırlık süreci konuşuldu.

SOMA

Manisa Soma’ya bağlı Darkale Köyü, ÇEKÜL’ün gündeminde olan “Köyler Yaşamalıdır” projesinin Batı Anadolu’daki önemli örneklerinden biri olarak 22 Ağustos’ta ÇEKÜL’ün konuğuydu. Soma Belediyesi’nden Eczacı Şule Doğan, Mimar Nesrin Çırak ve Soma Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Sevil Önol’un katıldığı toplantıda Darkale için hazırlanan tanıtım videosu izlendi, koruma çalışmaları kapsamındaki işbirlikleri, planlamalar ve etkinlikler anlatıldı. ÇEKÜL uzmanının önerileri ile koruma çalışmalarına çeşitli katkılar sağlandı.

ŞAHİNBEY

15 Şubat Çarşamba toplantısının konukları Şahinbey Belediyesi (Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mimar Gamze Maraş, Mimar Aslettin Yıldız) ve ÇEKÜL Gaziantep Temsilcisi Zafer  Okuducu ve Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi’nden Sibel Savcılı’ydı. Şahinbey’de yoğun bir şekilde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yanı sıra merkezdeki bölgenin sağlıklı bir alana dönüşmesi için yapılması gereken projelerle ilgili bilgi verildi. Sokak sağlıklaştırma ve cephe temizleme çalışmaları sunuldu. ÇEKÜL uzmanlarının önerileri ile şekillenmeye başlanan projeler daha sonraki süreçte geliştirilerek uygulama aşamasına gelindi. Projeler ile ilgili gelişmeler 13 Haziran Çarşamba toplantısında tekrar ele alındı.

TİRİLYE

Bursa Tirilye, 11 Nisan Çarşamba toplantısının gündemindeydi. Belediye Başkanı Ali Turan, Mustafa Taban, Uludağ Üniversitesi’nden Yusuf Oğuzoğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Suna Çağaptay’ın konuk olduğu toplantıda, Tirilye’nin isminden, bölgenin kültürel yapısına kadar birçok konu hakkında bilgi sunuldu. Tirilye’nin hem somut hem de somut olmayan mirasının korunması için birçok öneri getirildi.  

YALVAÇ

8 Şubat’ta yapılan Çarşamba toplantısının konuğu Yalvaç’tı. Belediye Başkanı Tekin Bayram, Kültür Müdürü Ercan Kafafçı ve belediye ekibinden Gökhan Köstüklü’nün katıldığı toplantıda; Yalvaç’ın yıllardır süreklilik içinde ilerleyen doğal ve kültürel mirasın korunması ile ilgili çalışmalar özetlendikten sonra 2012 yılı içinde yapılması planlanan koruma çalışmaları anlatıldı. Başkan Tekin Bayram tarafından yapılan sunumda; Kaş Mahallesi sokak sağlıklaştırma projesi, Kaş Mahallesi Kent Müzesi projesi, Deri Fabrikası yeniden işlevlendirme çalışmaları, Osmanlı hamamı restorasyonu, Çınaraltı düzenleme projesi ağırlıklı olmak üzere çeşitli projelere ait yürütülen çalışmalar paylaşıldı.

YOZGAT

10 Ekim tarihinde ÇEKÜL Çarşamba toplantısında konuklar; Yozgat Belediyesi’nden inşaat Mühendisi Serdar Açıkgöz, Mimar Adile Demir Koçak ve Mustafa Çiftçi’di. Eski Askerlik Şubesi’nin yeniden işlevlendirilmesi ile ilgili sunum yapıldı. ÇEKÜL uzmanları tarafından süreçte izlenmesi gereken yol ile ilgili öneriler sunuldu ve değerlendirmeler yapıldı.