Ana içeriğe atla

BİR ‘TIK’LA ÇEKÜL BİLGİ MERKEZİNE ULAŞMAK MÜMKÜN OLACAK

18.10.2007

ÇEKÜL Vakfı'nın doğal ve kültürel varlıklarımızı koruma ve yaşatma çalışmalarının yanı sıra, sahip olduğu belgeleri ve bilgi birikimini elektronik ortama aktarma çalışmaları da önemli bir yer tutuyor. Sayıları her geçen gün artan müze, arşiv ve kütüphane malzemelerine erişimin hızlandırılması amacıyla, ÇEKÜL'de Elektronik Bilgi Kaynakları Merkezi oluşturulma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu merkezde, gelecekte Avrupa Birliği'ne kolayca entegre olacak şekilde bir örgütlenme gerçekleştiriliyor.

ÇEKÜL merkez binasında gerçekleştirilen ağ çalışması, ÇEKÜL çalışanları ve araştırmacılar arasındaki iletişimi hızlandırırken, ihtiyaç duyulan dokümanların kolayca temini için dijital arşiv-müze ve kütüphane alt yapısı hazırlanıyor.

Tüm bu örgütlenme ve hazırlıkların yönetimi İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı emekli Prof. Dr. Meral Alpay ve ÇEKÜL Genel Sekreteri Betül Sözen tarafından yürütülüyor. Amaç; bina içinde kurulan elektronik ağ sistemiyle, herhangi bir konuda aranan bilgiye anında ulaşmak, internet kanalıyla da ÇEKÜL'ün bu olanaklarından 105'i Türkiye'de, 9'u yurt dışında bulunan ÇEKÜL temsilcilikleri aracılığıyla bilgi alış-verişini elektronik ortamda da sağlamak.

Kayıtların yüklendiği UFUK adlı bilgisayar programı, Aydın Doğan Vakfı tarafından ÇEKÜL'e bağışlandı. Bilgi Merkezi'nde çalışanların yeni gelişmelere uyumunu sağlamak için yürütülen çalışmalarla bu alanda bilgili ve bilinçli bir ekip kurmak hedefleniyor.

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı uzmanları ve Bilgi Belge Yönetimi Bölümü'nün genç öğretim üyeleriyle gerçekleştirilen işbirliği, ÇEKÜL çalışanlarının uluslararası standartlarla çalışabilmesine olanak sağladı. Dr. Ümit Konya, Dr. Hülya Kayaoğlu, Uzman Selçuk Süzmetaş, Uzman Güler Demir ve Uzman Kadriye Süzmetaş verdikleri konferanslarla, ÇEKÜL çalışanlarının bilgilenmelerini ve bu alandaki bilimsel gelişmelerin küresel düzeyde hangi noktalara ulaştığını algılamalarını kolaylaştırdı. Elektronik bilginin üretimi ve kullanılması dışında korunması ve saklanması alanlarında da eğitimler veriliyor. Böylece ÇEKÜL, elektronik ortamdaki kültürün korunması konusunda da ilk kurum olma yolunda ilerliyor.

Hem basılı hem de dijital malzemeden oluşan Bilgi Kaynakları Merkezi'ndeki çalışmalar üç kanaldan sürdürülüyor. Malzeme ayrı ayrı yerlerde bulunsa bile, kayıtları aynı havuzda toplanacağı için ortak erişim mümkün olacak.

1.Metin Sözen Arşivi

ÇEKÜL'ün Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in, doğal ve kültürel korumayla ilgili 55 yıllık bir süreci kapsayan, henüz kayda geçirilmemiş tüm belgelerinin ayıklanması, tasnifi, düzenlenerek kayıtlarının elektronik ortama aktarılması işi tamamlandığında, Türkiye'nin tarihsel zenginliklerini yakından ilgilendiren, hiç bilinmeyen ya da çok az kimsenin bildiği bir dönemi aydınlatan belgeler gün ışığına çıkacak.


2.Kütüphane

ÇEKÜL'ün son on beş yıl içinde hızla zenginleşen kütüphanesi, çevre ve kültürün korunmasına ilişkin özel basılı yayınlardan oluşuyor. Kayıtları güncelleştirilerek elektronik ortama aktarılıyor. Bu havuza, Türkiye'nin her köşesinde bulunan ÇEKÜL dostları ve araştırmacılar istedikleri bilgiyi edinmek içinçok yakında internet kanalıyla evlerinden ulaşabilecekler.

 3.Anadolu Araştırmaları

ÇEKÜL, Türkiye'nin birçok yerleşim biriminde kamu-yerel-sivil-özel kesimlerin işbirliğiyle koruma-yaşatma çalışmaları yürütüyor. Projeler halinde yürütülen bu çalışmalar sırasında birikmiş yazışma, rapor, harita, pafta, rölöve, fotoğraf, film, slayt, tutanak ve yerelde üretilen her türlü basılı malzemeler gibi bilgi taşıyıcıları da aynı amaçla bir araya getiriliyor. Daha sonra kayıtları elektronik ortama aktarılıyor.


Sonuç olarak ÇEKÜL, bilimsel bilginin üretimi, saklanması ve kullanılmasını mümkün kılacak çağdaş örgütlenmelerin oluşturulması konusunda hızla yol alıyor. ÇEKÜL'ün sahip olduğu ilişki ağları aracılığıyla bu deneyimlerin zaman kaybetmeden tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyoruz.
          
ÇEKÜL Belge Bilgi Merkezi

Tüm Haberler