Ana içeriğe atla

AKSEKİ SÜLEYMANİYE’DE “AKSEKİ-İBRADI HAVZASI ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ” NE DOĞRU

17.08.2006

Doğal ve kültürel mirasın ulusal ve uluslararası düzeyde korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara sağlıklı koşullarda aktarılması, yöre insanlarının bu değerlerin varlığından oluşan katma değerlerden yararlandırılmasının sağlaması amacıyla, 31 Ekim 2000 tarihinde kamu-yerel-sivil-özel işbirliğini sağlayan “Akseki İbradı Havzası Kültürel Gelişimi İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. İçişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, ÇEKÜL Vakfı, Mimarlar Odası Genel Başkanlığı ve Yöresel Sivil Toplum Örgütleri (Aksekililer Yardımlaşma Derneği ve İbradı Güç Birliği ve Kalkınma Vakfı) tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir.

Temmuz 2005 tarihinde anılan protokol çerçevesinde; kırsal bölgelerdeki kalkınma çabalarına ivme kazandırmak ve bölgenin yerel, sosyal ve kültürel değerleri ile korunarak turizme kazandırılması amacıyla “Akseki-Süleymaniye Beldesi’nde bir proje başlatılmış ve gelecekte Süleymaniye’nin bir merkez olarak örgütlenmesi düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Bu bağlamda yöre halkının kendi özgün değerlerine sahip çıkması için bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılacağı, havzanın tüm çalışmaların değerlendirileceği, ulusal ve uluslararası iletişimin kurulacağı, “Akseki–İbradı Havzası Çevre ve Kültür Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulması çalışmaları başlatılmıştır.

Çalışmalar, “Eski Ahşap Cami”nin onarımı ile başlamış; belediye ve ÇEKÜL Vakfı’nın desteği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü onarımı 3 ay gibi kısa sürede tamamlamıştır.
Akdeniz Üniversitesi Serik Meslek Yüksek Okulu, ÇEKÜL Vakfı ve Süleymaniye Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Yaz Okulu ile Araştırma Merkezi olarak kullanılması düşünülen Eski Okul Binası ve misafirhane olarak kullanılacak belediyeye ait köy konağının  rölöve ve restorasyon projeleri tamamlanmıştır. Yaz okulu sırasında ayrıca 3 adet Düğmeli Evin rölöveleri hazırlanmıştır.

Yapılan çalışmaları Süleymaniyeliler’e anlatmak, görüşlerini almak ve gelecek dönemi programlamak üzere ÇEKÜL Vakfı uzmanları ve gönüllüleri, 12-13 Ağustos günlerinde Süleymaniye’deydi.

ÇEKÜL’den Hasan Özgen, A. Faruk Göksu, Sedef Altun, Recep Esengil, Nuran Esengil, Zeynep Esengil, Giray Ercenk, Gülvan Ercenk, İsmail Ünal’ın hazır bulundular. Ayrıca toplantının bir bölümüne Vakıflar Bölge Müdürü ve müdürlük yetkilileri de katıldı .

Süleymaniye Belediye Başkanı Süleyman Uygun ve Beşiktaş Belediye Başkanı Süleymaniyeli İsmail Ünal’ın ev sahipliğinde önce restorasyonu tamamlanan Eski Ahşap Camii’nin açılışı yapılmıştır.

12 Ağustos 2006 akşamı ise Süleymaniyeliler’le çalışmalar tartışıldı. Yüz kişiyi aşkın bir katılımcıyla belediyede yapılan toplantı sonunda;

• Eski okul binası ve “belediye konuk evi” restorasyon çalışmaları hızla tamamlanarak, uygulamaya geçilmesine;
• Rölövesi hazırlanan üç adet konutun restorasyon çalışmalarının tamamlanmasına;
• “İsmail Ünal Evi” ve diğer üç konutun bulunduğu asfalt yolda ve köy meydanında taş kaplama çalışmalarının yapılmasına;
• Süleymaniye Belediye Binasının yöre kimliğine uygun olarak yeniden yapılması veya mevcut bir binanın onarılarak yeniden işlevlendirilmesine;
• Süleymaniye Beldesi’ndeki yayla turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi için yeni yapılaşmanın disipline edilmesi ve yayla turları düzenlenmesine;
• “Hadım Yaylası”nın “Dağcılık Sporları Eğitim Merkezi” olarak yapılandırılmasına;
• Karadağ Mağarası’na ulaşımın sağlanması çalışmalarının başlatılmasının uygun olacağına

karar verilmiştir.

Tüm Haberler