Ana içeriğe atla

Akademi Kentsel Koruma Eğitimleri başlıyor

23.01.2013

ÇEKÜL Akademi'nin Tarihi Kentler Birliği için hazırladığı Kentsel Koruma Eğitimleri 2013/1.Dönemi 30 Ocakta başlıyor. İlk Eğitim"Tarihi yapıların korunmasında mimarlık tarihinden öğrendiklerimiz"

Programın amacı: Mimari eserlerin restorasyonu kapsamında mimarlık tarihinin rolünü ve restorasyon sürecine pratik katkılarını anlamak.

Katılımcıya kazandırdıkları: Genel hatlarıyla mimarlık tarihi alanının tanımını ve kapsamını belirleyebilmek; mimari restorasyon süreci içinde mimarlık tarihi yöntemlerinin nasıl kullanılabileceği konusunda fikir sahibi olmak; kamu yapılarının restorasyonu konusunda uluslararası örneklerin farkında olmak

İçerik:
- Akademik ve popüler bir alan olarak mimarlık tarihi
- Mimarlık tarihi ve restorasyon alanlarında günümüzde ana akımlar
- Mimarlık tarihi araştırmalarının restorasyon sürecine eklemlenmesi
- Ulusal ve uluslararası örneklerin analizi
- Alan ziyareti

Süre: 3 gün
Tarih: 30 Ocak – 1 Şubat 2013 // 09:30 – 16:30
Kimler katılmalı: Belediyelerin koruma alanında çalışan birim yöneticileri ve uzmanları, bina ölçeğinde restorasyon projelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde rol alan çalışanlar, kent ölçeğindeki koruma çalışmaları kapsamında rapor/araştırma/proje hazırlayan çalışanlar. (Programa katılabilmek için mimarlık alanındaki temel terimlere ve kavramlara hakim olmak yeterlidir.)

Eğitmen: Dr. Ahmet SEZGİN
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra büro ve şantiyelerde mimar olarak çalıştı ve uygulamada deneyim kazandı. Almanya’da bulunan Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde Dünya Mirası Programı’nı bitirdikten sonra İngiltere’de Manchester Üniversitesi Sanat Tarihi ve Görsel Çalışmalar bölümünden doktora derecesini aldı. 2002 yılından beri ÇEKÜL Vakfı Anadolu Araştırmaları ve Sinan’a Saygı Projesi kapsamında araştırmalarını sürdürmekte ve halen Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde ders vermeye devam etmektedir.

Başvuru için

Tüm Haberler