E-Bülten, Sayı 2, Kasım 2007 

ÇEKÜL “Kent Atölyeleri” Projesi’ne Birincilik Ödülü

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen “Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2007” yarışmasına “Kent Atölyeleri” projesi ile katılan ÇEKÜL Vakfı birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmanın amacı, kentle ilgili mekansal, sosyal, ekonomik konulardaki projeleri ve örnek uygulamaları vurgulamak olarak belirlenmişti. “Kent Atölyeleri” projesi, ÇEKÜL Vakfı’nın geleneksel mahallelerin yenilenerek yeni yaşam alanları yaratılması ve böylelikle kültürel mirasımızın günümüz değerleriyle barıştırılmasını amaçlayan “Barışan Kentler” programının öncelikli projesidir.
>> devamı

Diyarbakır Kültür Elçilerinden İzlenimler

“Benim her zaman geçtiğim sokakta tarihi yerler varmış ama ben görememişim”, “İnsanlar birbirinin sırrını ve önemli olan hikayelerini bilmezse ölüp gider, yani kilitlenir.” , “Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Kültür elçileri olmak çok güzel.” ...
>> devamı

Yıllarını Birgi’ye Adamış Bir Koruma Gönüllüsü

ÇEKÜL Batı Anadolu Koordinatörü Emin Başaranbilek, vakfın kadim gönüllülerinden biri. O, ÇEKÜL hareketinin en başından beri, kültürel varlıklarımızın korunması ve yaşatılması için verilen, dur durak bilmeyen mücadelenin en ön saflarında yer aldı. Başaranbilek de, bu zorlu mücadeleyi alçakgönüllülükle ...
>> devamı

ÇEKÜL-Aras Kargo İşbirliği

ÇEKÜL Vakfı ve Aras Kargo, 7 Ekim 2007 tarihinde Sivas`ın Divriği ilçesinde dikilen 7000 ardıç fidanıyla, örnek bir sosyal sorumluluk projesi olan “Yeşile Hayat Hayata Yeşil” projesini başlattı. Beş yıl sürecek olan proje, ülkemizin birçok bölgesinde yeşile hayat vermeyi amaçlıyor.
>> devamı

Kelkit Havza Birliği’nden Umut Yeşerten Somut Adımlar


Kelkit Havzası, doğal ve kültürel kaynaklarını daha verimli kullanmak ve ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla atılımlarını sürdürüyor. Tokat’ta gerçekleşen Birlik toplantısında tarım ürünlerini çeşitlendirmeye öncelik verilmesi tartışıldı. Havza illerinin kültürel varlıklarını dünyaya açan Sanal Müze projesi tanıtıldı.
>> devamı

 

www.cekulvakfi.org.tr Ekrem Tur Sokak, No:8, Beyoğlu 34435 İstanbul 
Tel: 0 212 249 64 64 |
[email protected]