E-Bülten, Sayı 15, Eylül 2008 

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARS’TA BULUŞACAK
“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Önemi ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu”

Tarihi Kentler Birliği’nin 2008 yılı ikinci “Buluşması” 3-4-5 Ekim tarihlerinde Kars’ta yapılacak. “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Önemi ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu” konusunun ele alınacağı Kars Buluşması’nda ayrıca TKB Meclisi de bir araya gelecek. Kars Buluşması’na, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Arsın Aydınuraz’ın da katılması bekleniyor.
>> devamı

“7 Ağaç” Yeni Dikim Alanları Belirlendi

ÇEKÜL Vakfı’nın 1993 yılından bu yana yürüttüğü en geniş katılımlı ağaçlandırma girişimi olan “7 Ağaç Projesi” dikim alanlarına her yıl yenisi ekleniyor. Doğa severlerin desteğiyle 2008 yılında Divriği ve Kars’ta yapılan ağaçlandırma çalışması, 2009 yılında Elazığ, Ağırnas ve Alanya ile devam edecek.
>> devamı

“Yaşam, Aidiyet, Varlık ve Bir Döneme Tanıklık”

Bu yazının başlığı, tüm bunları yüreğinin derinliklerinde hisseden Mimar Mehmet Tan’a ait. Tan, “Cumhuriyet Türkiyesi’nin Misak-ı Milli’sinde, Batı’ya açılan kapı” diye tanımladığı Edirne’de, ÇEKÜL Vakfı’nın Trakya Bölge Koordinatörlüğü’nü yürütüyor. ÇEKÜL Vakfı gönüllü örgütlenme ağının en büyük destekçisi olan temsilcilerimiz gibi Mehmet Tan da koruma alanında birçok çalışma yürütüyor.
>> devamı

Mimar Sinan’ı Anlatan Yayınlar Bir Arada

ÇEKÜL Vakfı’nın kuruluşundan bugüne yürüttüğü “Sinan’a Saygı Projesi”nin hedeflerinden biri de, Mimar Sinan hakkında yazılmış tüm eserleri bir araya getirerek kapsamlı bir “Sinan’a Saygı Kitaplığı” oluşturmaktı. Gönüllüler ve projeye kendini yakın hissedenlerin de desteğiyle 150’ye yakın kitaba ulaşıldı. Ayrıca Mimar Sinan ile ilgili efemera koleksiyonu da oluşturulmaya başlandı.
>> devamı

Kütahya Çevre Kültür Evi Çocukları
Bir Araya Getiriyor 

ÇEKÜL Vakfı’nın 90’lı yıllarda kentlerde ‘kültürel sürekliliği vurgulamak’ amacıyla hayata geçirdiği Çevre Kültür Evleri, çocukların verimli saatler geçirmesini sağlayan mekânlar olarak da işlev kazanmaya başladı. Bunun en güzel örneği Kütahya’daki Çevre ve Kültür Evi’nde yaşanıyor. 25 Nisan 2008’de Kütahya’da açılan “Çevre Kültür Evi”nde, iki mahallenin çocukları bir araya geliyor.
>> devamı

Selçuklu Eserleri’nin Günümüze Yolculuğu
 
Anıtsal mimarlık eserleri, adil yönetim anlayışları, bilim ve teknolojiye verdikleri önemle Ortaçağ Anadolusunda görkemli bir uygarlık yaratan Selçuklular, birçok alanda günümüze kadar uzanan izler bıraktılar. Bugün hâlâ dimdik ayakta duran Selçuklu mimarlık yapıları, Konya-Selçuk Belediyesi tarafından iki cilt olarak yayınlanan ve zengin bir fotoğraf koleksiyonuyla desteklenen Selçuklu Eserleri kitabıyla bir araya getirildi.
>> devamı

 

www.cekulvakfi.org.tr Ekrem Tur Sokak, No:8, Beyoğlu 34435 İstanbul 
Tel: 0 212 249 64 64 |
[email protected]

Bu e-bülten üyeliğinden çıkmak istiyorsanız, [email protected] adresine konusu "E-BULTEN IPTAL" olan boş bir eposta atınız.